Frisk luft får dig att trivas

Det finns många faktorer som påverkar om du trivs på ditt arbete eller i ditt hem. Ett gott inomhusklimat är en av dem. I en tid då de allra flesta av oss tillbringar mer tid inomhus än utomhus, är det ännu viktigare att luftkvaliteten är hög och att ventilationen fungerar tillfredställande.

Luftens fuktighet, vilken temperatur rummen håller och hur snabbt luften rör sig påverkat inomhusklimatet. En temperatur i din bostad bör ligga mellan +20-23°C, och den ska inte vara lägre än +18°C. Vid extrema förhållanden som t ex köldknäppar kan den minska, men i normalfall är 18°C den riktlinje som Socialstyrelsen tagit fram. Temperaturen vid ditt golv bör ligga mellan +20-26°C och aldrig understiga +16°C, för känsliga grupper, t ex äldre eller sjuka, ska den inte gå under +18°C. Det är heller inte bra om du har det för varmt inomhus. Temperaturen bör inte ligga över +24-26°C, men under varmaste dagarna under sommaren kan tillfälliga temperaturer på +28°C tillåtas.

Luftens kvalitet
Men det är alltså inte bara värmen som avgör om du får ett gott inomhusklimat. Om det drar eller blir fuktigt påverkas du ganska omgående. En dålig omsättning på luft medför exempelvis att fukten stannar kvar och kan orsaka skador. I värsta fall kan den medföra att bakterier, mögel eller kvalster uppstår. Särskilt känsliga utrymmen är badrum och kök och saknar dessa rum bra ventilation kan den fuktiga luft som uppstår där genom dusch och matlagning sprida sig till resten av din bostad.

Socialstyrelsen säger att den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 30-70 % vid normal rumstemperatur. För att minska risken för tillväxt av bakterier bör den relativa fuktigheten inte överstiga 45 %.

Olika tecken på dålig luft
Människor påverkas på olika sätt av kvaliteten på luften i en bostad eller på kontoret. Huvudvärk och trötthet är typiska symptom på dålig luftomsättning. Socialstyrelsen har tagit fram lite olika kännetecken som kan vara bra att känna till om du tror att ditt hem eller kontor behöver förändra sin ventilation på ett eller annat sätt. Att det luktar mat trots att ingen lagat, att speglarna i badrummet är immiga långt efter att du slutat duscha, att duschhanddukarna aldrig känns riktigt torra eller – ännu värre – att du vaknar med huvudvärk på morgonen.

Men det finns bra hjälp att. Vår egen Ventilationskoll, där vi besöker dig och skriver en rapport över klimatsituationen i din bostad eller kontor, kan vara en bra början. I den rapporten får du förslag på förbättringar du kan göra själv eller som vi kan hjälpa dig med.