Ventilation Kontor & flerbostadshus

Vi kan hjälpa dig med allt inom ventilation, kylanläggningar och miljösystem för att skapa ett bättre inomhusklimat till din kontors- eller flerbostadsfastighet. Vi har lång erfarenhet, och hjälper dig att välja den bäst lämpade ventilationslösningen för dina fastigheter.

Genom vårt serviceavtal får du en planerad och regelbunden tillsyn så att din anläggning blir optimerad, effektiv och får en längre livslängd. Vi genomför åtgärder i både förebyggande och underhållande syfte.

Vår arbetsmodell

Idag utför vi arbete i nästa hela Kronoberg. Vårt huvudkontor ligger i Växjö och vi har även öppnat verksamhet i Alvesta. Därutöver jobbar vi ofta i Uppvidinge, Tingsryd och Lessebo kommun. Nedan ser du olika steg över hur ett projekt normalt genomförs med oss.

1 Genomgång av projektet
serviceochklimat

För oss är det viktigt att du känner ett förtroende för vårt arbete. Därför inleder vi alltid med en ordentlig genomgång av de olika stegen i arbetet, så att du blir uppdaterad om vad som ska hända och när.

2 Inspektion av fastigheten
serviceochklimat

Tillsammans med "din man på Service&Klimat" ser vi över ditt kontor eller den fastighet där arbetet ska utföras. Det finns mycket som kan förbättras och optimeras för att hitta den ultimata luftgenomströmningen av lokalerna.

3 Arbetet inleds
ventilation

Efter att vi kommit överens om projektets storlek och ramarna för arbetet sätter vi fart. Du kan när som helst ringa oss eller komma förbi för att hälsa på eller kontrollera framstegen.

4 Uppföljning
serviceochklimat-plåt

För att ständigt kunna förbättra oss genomför vi uppföljningssamtal med alla våra kunder. Hittills har vi fått mycket bra respons av våra uppdragsgivare, vilket vi ödmjukt tackar för. Om du är nyfiken på vad andra tycker om oss, se vår referenssida.

"Behovsstyrningen gör att det alltid känns som rätt klimat och luftmängd" – Magnus Rosell, Videum

Videum Science Park

På Videums Hus B, på området Teleborg, installerade vi ett Lindinventsystem. Det är ett smart system som anpassar sig efter den typ av verksamhet som bedrivs i lokalen.

Se fler referenser