Entreprenad

Använd energin på rätt sätt! Med ökade kostnader för värme och ventilation ökar också behovet att hitta kostnadseffektiva lösningar. Vi har lång erfarenhet av att projektleda, installera och injustera klimat- och ventilationsutrustning och så att fastighetens värme- och luftbehov optimeras för den dagliga driften, baserat på utnyttjande av fastighetens förutsättningar och antalet personer som vistas där vid givna tider och tillfällen.

Genom vårt stora kontaktnät tar vi ansvaret som totalentreprenör vid nybyggen.

Vår arbetsmodell

Idag utför vi arbete i nästa hela Kronoberg. Vårt huvudkontor ligger i Växjö och vi har även öppnat verksamhet i Alvesta. Därutöver jobbar vi ofta i Uppvidinge, Tingsryd och Lessebo kommun. Nedan ser du olika steg över hur ett projekt normalt genomförs med oss.

1 Samarbete
serviceochklimat

I de här projekten är det vanligt att vi deltar i en arbetsgrupp med beställare och totalentreprenör. Vid flera uppdrag har vi varit ansvarig totalentreprenör och genom vårt stora kontaktnät anlitar vi i vår tur underleverantörer och samarbetspartners.

2 Kreativa lösningar
plåt-ventilation

Vi står för trygghet och engagemang – men också kreativa lösningar. För oss är det självklart att prioritera slutmålet på projektet och därför analyserar vi alltid olika alternativa lösningar. Att kundanpassa varje enskilt projekt är en självklarhet för oss.

3 Avstämningar
plåt-klippning-serviceochklimat

I alla våra större projekt har en dedikerad projektledare utsetts (som givetvis är samma person som är med i den inledande arbetsgruppen). Som beställare håller du kontakten med vår projektledare genom hela arbetet och kan när som helst få svar på dina eventuella frågor.

4 Uppföljning
serviceochklimat-plåt

För att ständigt kunna förbättra oss genomför vi uppföljningssamtal med alla våra kunder. Hittills har vi fått mycket bra respons av våra uppdragsgivare, vilket vi ödmjukt tackar för. Om du är nyfiken på vad andra tycker om oss, se vår referenssida.

"Service & Klimat har den kunskap och kapacitet som krävs" – Niklas Coucher, affärschef, NCC Construction

Passivhusen på Teleborg

Vid Hyresbostäders stora passivhus i Växjö, som är på 8 våningar och rymmer 64 lägenheter, har vi installerat ventilationen. Uppdragsgivaren har fått en bra driftekonomi och ett system som är enkelt att arbeta med.

Se fler referenser