Relining

Så fungerar Relining

Dålig ventilation och undermåliga ventilationskanaler som läcker är vanligt förekommande i äldre fastigheter. Ventilationskanalerna kan då förnyas, med hjälp av infodring av material som skapar en ny vägg i kanalen. Den här metoden fungerar felfritt till både eterniterkanaler och murade kanaler.

 

Varför välja relining?

Begreppet relining kommer från engelskan, där det engelska ordet “reline” översätts till “fodra om” på svenska. Detta är en tydlig beskrivning på vad relining faktiskt innebär. Vid relining skapas ett nytt lager på insidan av gamla rör, för att skapa ett nytt rör inuti de redan befintliga rören. Det finns olika anledningar till varför relining kan bli aktuellt i en fastighet, men oftast sker relining på grund av gamla stammar som löper risk att gå sönder. Med hjälp av en välfungerande ventilation kan du undvika läckande kanaler och samtidigt sänka uppvärmningskostnaden för ditt boende. På detta sätt förändrar du inte bara förutsättningarna för inomhusklimatet till det bättre, utan tätningsinsatsen kan dessutom återbetala sig själv efter en viss tid. Täta kanaler reducerar också risken för att obehagliga lukter sprids via ventilationen.

 

Hur fungerar relining?

Sedan länge används en beprövad relining-metod där ett kompositmaterial som kallas FuranFlex används vid infodringen. Vid denna metod dras en FuranFlex-slang genom hela sträckningen på kanalen. Efter det blir slangen fixerad vid öppningen ovanför taket, samtidigt som andra änden av slangen kopplas in vid ett ångaggregat. När processen pågår blir het ånga inblåst i slangen med hjälp av ett tryck. Detta resulterar i att slangen blir mjuk, och tryckt mot den redan befintliga väggen på kanalen. Då sker en härdning, så att en ny och jämn kanalvägg skapas inuti den äldre. Med hjälp av den här metoden blir reduceringen av arean på kanalen liten, och på så vis kan åtgärder i huset minimeras. FuranFlex-metoden nyttjas på samma vis när rökkanalerna inuti murade skorstenar genomgår renovering.