Olofsgården i Åseda

Vi fixar ventilationen och kylan

Olofsgården är Uppvidinge kommuns äldsta särskilda boende inom äldreomsorgen. Fastigheten, som ligger på Riddargatan i Åseda, har 30 lägenheter fördelade på tre enheter kallade Södergården, Norrgården och Mellangården. På Olofsgården bedriver man en aktiv dagverksamhet och även Hemtjänsten och Hemsjukvården i området är knuten till de olika enheterna och utgår från Olofsgården.

Under 2014 gick en offentlig upphandling ut om en tillbyggnad av äldreboendet. Vår mångåriga samarbetspartner Granflo Bygg vann upphandlingen och har nu anlitat oss som underleverantör för kyla och ventilation. Projektet kommer att pågå under två år och beräknas vara färdigt hösten 2016.
Det här är ett spännande projekt för oss med en del utmaningar som väntar. Precis som några tidigare arbeten vi genomfört, bland annat hos Rottne Industri, kommer vi att leda in kyla från fastighetens borrhål. I praktiken innebär det att kylan i princip blir gratis och den enda kostnaden blir från driften av pumparna som leder kylan upp i ventilationsaggregaten. Vi gillar den här driftsekonomiska lösningen och använder den så ofta vi kan istället för att installera en kylmaskin som levererar kyla via kompressorer. Våra kunder brukar också uppskatta upplägget.
Ventilationsaggregaten som ska användas kommer att levereras av Swegon och de är bestyckade med värmeväxlare som klarar hela 85 % återvinning. Genom att återvinna värmen i frånluften till tilluften sparas energi och en tempererad tilluft som minskar risken för bland annat så kalla dragluftskänsla.

En av de större utmaningarna i detta projekt är att lösa problematiken med brandfunktionen i ventilationssystem. Vi kommer att använda oss av metoden fläkt i drift i lägenheterna och där använder vi brandkonsulten Martin Borgström för brandgasberäkningen. Fläkt i drift är en skyddsmetod som innebär att fläktar i

ventilationssystem används för att kontrollera brandgaser eller begränsa brand- och brandgasspridning mellan brandceller. Detta sker vanligtvis genom att ventilationssystemet eller brandrummet tryckavlastas genom att installera särskilda anordningar. Brandgaser tillåts komma in i ventilationssystem men system utformas så att brandgasspridning mellan brandceller förhindras eller avsevärt försvåras.

Vi befinner oss för närvarande i början av projektet och har en del arbete framför oss. Det här är ett ”klassiskt” Service & Klimat-jobb som vi ofta blir anlitade att utföra. Vet du med dig att du har en liknande ombyggnation på gång, eller bara vill ha mer information om vårt arbete på Olofsgården är det bara att höra av dig till mig.

Björn Tibbelin