Serviceavtal kontor & flerbostadshus

Förmågan att arbeta effektivt beror väldigt mycket på inomhusklimatet. Om det är för varmt sänks både prestationen, koncentrationen och uppmärksamheten hos dig, dina kunder och dina medarbetare. Vad som är ett bra inneklimat finns förmodligen lika många åsikter om som individer, vi är alla olika och tycker och känner olika.

Vår målsättning är att alla ska ha ett inomhusklimat som passar just dem vare sig det är på jobbet eller i hemmiljön.

Ett välmående inomhusklimat ger istället en ökad effektivitet, en trevligare arbetsmiljö och ett bättre kundklimat. Därför behövs en korrekt inställd ventilationsanläggning.

Det vi kan hjälpa er med för att uppnå detta är service, optimering, injustering eller kanske till och med en rensning av ert ventilationssystem.

Teckna serviceavtal med oss så tar vi hand om ert inneklimat.

Filter är en viktig del i ventilationsanläggningen, har man rätt filter fungerar anläggningen effektivare. Filterförsäljning och filterbyte är en stor del av vår verksamhet som vi gärna hjälper er med.

Vi utför även OVK (Obligatorisk ventilationskontroll enligt SFS 1991:1273) samt provtryckning av ventilationsanläggningar.

Det finns inga nackdelar med ett bra inomhusklimat - kontakta oss så hjälper vi dig.