Tecken på dålig ventilation i huset

Ett nybyggt hus är i de flesta fall välisolerade välventilerade. Men hus som har några år på nacken har är ofta en något sämre isolering. Det finns vissa hus som byggts för att inte vara för täta, så att ventilationen i princip kan sköta sig själv. Men i takt med tiden då allt fler väljer att täta sina hus genom tilläggsisolering eller byta till mer moderna 3-glas fönster sker det på bekostnad av inomhusklimatet. Det är såklart bra att täta huset för att undvika stigande elpriser, men konsekvensen för ventilationen blir allvarlig.

Här är några tecken på om ditt hus lider av dålig ventilation:

• Kondens på insidan av fönster vintertid

• Känsla av instängd och tung luft inomhus

• Långvarig och kvarstående kondens på speglar i badrum

• Dålig frånskiljning av matos i köket