Så här ska ventilation fungera

Anvisningar från svenska myndigheter

Svenska fastigheter håller en ganska hög standard när det kommer till god inomhusmiljö. Flera myndigheter har satt upp regler och föreskrifter hur en ventilation ska fungera. I den här artikeln har vi sammanfattat några av dessa riktlinjer.

Boverket är ansvarig myndighet för bland annat boende och byggande och deras regler säger att en byggnads ventilationssystem ska utformas så att tillräcklig mängd uteluft ska tillföras en byggnad så att föroreningar från verksamheter, ”utsöndringsprodukter” från personer och byggnadsmaterial, samt fukt, elak lukt och hälsosamma ämnen bortförs. Sedan ska ventilationseffekten vara god.

När det gäller luftväxling ska den vara minst 0,35 liter per sekund kvadratmeter golvarea när ett rum används. Uteluft ska tillföras rum där man vistas dagligen för sömn och vila. Så kallad återluft i bostäder får endast förekomma om luften från en lägenhet återförs till samma lägenhet och att luften renas innan den återförs. Det är inte tillåtet att återföra luft från kök eller badrum. Slutligen skriver Boverket att ventilationen inte får orsaka besvärande drag och att lufthasigheten i lokalar där människor befinner sig inte ska vara högre än 0,15 meter per sekund.

Socialstyrelsen är en annan myndighet, vars uppgift bland annat är att värna om medborgarnas hälsa, som tagit fram riktlinjer och allmänna råd om ett gott inomhusklimat. De här värdena är vägledande, men de säger att luftomsättningen i ett rum inte bör vara mindre än 0,5 rumsvolymer per timme. Uteluftsflödet bör inte vara lägre än 0,35 liter uteluft per sekund och kvadratmeter (eller 4 liter per sekund och person).

Socialstyrelsen har också tagit fram riktlinjer för hur kallt eller varmt det bör vara i din bostad eller kontor. Vi har skrivit en artikel där vi tar upp dessa riktvärden, som du kan läsa här.