”Temperatur- och närvarostyrning i varje rum”

Förutsättning
Videum gick ut med en förfrågan när de ville genomföra en totalombyggnad av ventilationen i Hus B. Vi lämnade ett svar på deras förfrågan, men kompletterade även med ett alternativ lösning.

Uppdraget
I vårt alternativa förslag valde vi att istället för att installera kylbafflar och ett helt nytt rörsystem i hela huset, så skulle vi installera ett Lindinventsystem. Det här systemet anpassar sig efter den typ av verksamhet som bedrivs i de aktuella fastigheterna. När vi tittade närmare på fastigheten hade vi konstaterat att det fanns många fördelar med vårt alternativa förslag, bland annat så hade den tillräckliga schakt och stamkanaler i fastigheten, och genom vår lösning kunde man få temperatur- och närvarostyrning i varje rum, samt även CO2-styrning i lärosalarna. Vi skulle även lösa så att belysningen kunde styras av närvarogivaren. Det totala luftflödet blev inte högre än om vi skulle kört med fasta, låga flöden i kontoren med kylbafflar. Uppdragsgivaren fick på vår alternativa plan.

Så säger Videum om resultatet

videum_magnus_rosell2


Behovsstyrningen gör att det alltid känns som rätt klimat och luftmängd eftersom även radiatorerna styrs med Lindinvent-systemet, säger Magnus Rosell på Videum. Vi är mycket nöjda med det arbete som Service & Klimat gjorde åt oss. Vi har väldigt bra driftsekonomi och huset är driftsäkert. Snittförbrukningen ligger idag en bit under nybyggnadskravet.

Mer information
Är du intresserad av att veta mer om det här projektet eller har något liknande arbete du vill få utfört, kontakta Joakim Sjösten på 0705-92 91 10 alternativt joakim.sjosten@serviceklimat.se