"Vi använde kylan från borrhålen"

Förutsättningar
En av våra samarbetspartners, Granflo Bygg, bad oss agera underleverantör vid en produktion åt Rottne Industri. Vi skulle ansvara för installation av ventilation med kyla för två olika fastigheter.

Uppdraget
I den första fastigheten fanns utbildningslokaler och tvätthall och i den andra handlade det om nya lokaler för utveckling samt en del avsedd för kontorsutrymmen. Vi kom fram till att vi skulle använda kylan i borrhålen på fastigheten för att kyla lokalerna. Den här kylan ledde vi upp i ventilationsaggregaten via pumpar. Den här kylan blir då i princip gratis då den enda som kostar är driften av pumparna. I vanliga fall installerar man en kylmaskin som levererar kylan via kompressorer, men driftsekonomiskt är det en dyrare lösning. I de lokaler som hade mer ojämn personalbelastning installerade vi Vav-spjäll, där man ventilerar efter aktuellt behov. När lokalerna står tomma ställer sig spjället på ett miniflöde för att spara energi. Vi tycker själva att det här upplägget blev riktigt bra.

Så här säger Rottne Industri om resultatet
– Vi uppskattar Service & Klimats inställning och attityd. De är mycket professionella och gjorde ett riktigt bra arbetet för oss, säger Rolf Andersson, VD på Rottne Industri.

Mer information
Är du intresserad av att veta mer om det här projektet eller har något liknande arbete du vill få utfört, kontakta Björn Tibbelin på 0705-43 59 04 alternativt bjorn.tibbelin@serviceklimat.se