”Ett jobb som krävde lite mer än det vanliga”

Förutsättning:
Hyresbostäder i Växjö skulle bygga två stycken passivhus på Teleborg. Vi blev inbjuda att delta i en arbetsgrupp med beställaren, totalentreprenören NCC, forskare, andra entreprenörer och konsulter under sju månader innan själva projektet startade. Vi skulle naturligtvis fokusera på ventilationsdelen av arbetet.

Uppdraget:
Husen var på åtta våningar, plus en vind med fläktrum, byggt i trä. Totalt rörde det sig om 64 lägenheter samt centrala ventilationsaggregat med dubbla plattvärmeväxlare och en återvinning på 82-83 %. Vår utmaning var att hitta ett ventilationsaggregat på 1,5 m3/s med en återvinningsgrad på 85 %. Systemet skulle samtidigt ha en bra driftsekonomi, bra reservdelhållning samt vara enkel att arbeta med.

Så säger NCC om resultatet:

”Resan som vi gjorde med Service & Klimat genom detta projekt kan beskrivas med följande ord; kunnighet, enkelhet och tillmötesgående”, säger Niklas Coucher som är affärschef på NCC Construction Sverige.

Niklas menar också att sådant projekt som passivhusen på Teleborg var, så krävdes det lite mera än det vanliga av alla inblandade för att slutresultatet skulle bli bra. Och han konstaterar:
– Service & Klimat visade att de är ett företag som den kunskap och kapacitet som krävs!

Mer information
Är du intresserad av att veta mer om det här projektet eller har något liknande arbete du vill få utfört, kontakta Joakim Sjösten på 0705-92 91 10 alternativt joakim.sjosten@serviceklimat.se