Bättre luftväxling och minskat uppvärmningsbehov

Förutsättning

Kv. Minnet är ett lägenhetsprojekt i Växjöbostäders regi, bestående av fyra hus med totalt 70 hyreslägenheter, två hus med åtta äganderätter samt ett hus med ungdomsboende för ungdomar med autism. Vi har genomfört flera projekt åt Växjöbostäder tidigare och detta projekt handlades upp som en totalentreprenad genom byggfirman Blekinge Rot AB.


Uppdraget
Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX, är standard när man bygger lågenergihus. Med FTX-ventilation kan såväl uppvärmningsbehovet minskas, som att luftväxlingen förbättras och det blir bra komfort. En förutsättning är givetvis att systemet installeras rätt, men också att det underhålls efter att det tagits i drift.

Vi valde att utrusta hyreslägenheterna med centrala FTX-aggregat med motströmsväxlare. Spiskåporna i lägenheterna är utrustade med alliancefläktar, vilka anslöts till det centrala ventilationssystemet. Brandgasspridning förhindras med hjälp av metoden fläkt i drift och i de lite mindre husen installerade vi separata rökgasfläktar för att klara de något högre blandningstemperaturerna som kan uppstå vid en eventuell brand. I de större husen valde vi installera en lösning för att bypasa rökgasena förbi filter och växlare.

En gynnsam utformning av husen har gjort att ventilationsanläggningarna i hyresrätterna fått en enkel och effektiv lösning. Det finns många fördelar med att ha ventilationsinstallationerna placerade i fläktrum över lägenheterna och kanalinstallationer på vinden.

För äganderätterna valde vi att installera separata FTX-aggregat i varje lägenhet. Vi placerade dem i klädkammarna samt installerade spisfläktar i köken som inte är anslutna till FTX-systemet. Aggregaten har en inbyggd styr och roterande värmeväxlare, samt EC-motorer för lägre energianvändning.

Ungdomsboendet slutligen, som är byggt i två våningar, fick ett aggregat per våning. Aggregaten har roterande värmeväxlare och inbyggd styr. I varje brandcell sitter det brandspjäll och i gemensamma köket installerade vi en separat spisfläkt.

Minnet 2


Så säger Växjö Bostäder om resultatet
Kjell Johansson på LBE Arkitekt var en av projektledarna för Växjöbostäders räkning under arbetet med Kv Minnet. Han tycker det blev riktigt bra. 

– Det märks att de gjort det här många gånger förr. Service & klimat är bra att ha att göra med på alla sätt och vis, och jag har arbetat tillsammans med dem vid flertalet tillfällen. De tar verkligen ansvar för sina delar av projekten.

Mer information
Är du intresserad av att veta mer om det här projektet eller har något liknande arbete du vill få utfört, kontakta Joakim Sjösten på 0705-92 91 10 alternativt joakim.sjosten@serviceklimat.se