”En noggrannhet med tusendelsmillimetrar kräver ett stabilt klimat”

Förutsättning:
Willo kontaktade oss och ville att vi skulle lämna förslag på deras tillbyggnad och nyproduktion av en industrihall på ca 2000 m2. Det ville vi självklart, inte minst med tanke på Willos goda renommé av kvalitetsprodukter och deras miljöinriktade fokus på verksamheten.

Uppdraget:
I vårt förslag valde vi att gå ihop med ett VVS-företag och lämna ett gemensamt förslag för att skapa en så energieffektiv anläggning som möjligt. Eftersom Willos produktion tillför mycket värme, och vissa komponenter som de tillverkar har en noggrannhet på tusendelsmillimeter, krävs ett stabilt klimat. I vårt förslag skulle bergskylan betjäna både ventilationssystemet och oljedimavskiljarsystemet, som sammankopplades. Anläggningen skulle få en mycket låg energiförbrukning, och bergvärmen/kylan skulle också betjäna kontoret, där vi även kompletterade med en FTX-ventilation.

Så här säger Willo om resultatet:
– Vi är mycket nöjda med arbetet som Service & Klimat gjorde för oss. De är noggranna och det är enkelt att samarbeta med dem, säger Bengt Swanström som är VD på Willo.

Mer information
Är du intresserad av att veta mer om det här projektet eller har något liknande arbete du vill få utfört, kontakta Joakim Sjösten på 0705-92 91 10 alternativt joakim.sjosten@serviceklimat.se